• Inspektor Ochrony Danych

     • Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

     • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
      jednostek oświatowych Gminy Marki
      Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

      Ernest Ziemiński
      e-mail: iod.marki@edukompetencje.pl

      Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

      podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

      1)        Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

      2)        Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781).

      3)     Zarządzenie nr13/2019/2020/ Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
      w Markach
      z dnia 06.03.2020r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach.