• Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

    • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
     jednostek oświatowych Gminy Marki
     Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

     Ernest Ziemiński
     e-mail: iod.marki@edukompetencje.pl

     Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

     podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

     1)        Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

     2)        Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781).

     3)     Zarządzenie nr13/2019/2020/ Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
     w Markach
     z dnia 06.03.2020r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach.