• Stołówka


     •  

       

      Opłaty za obiady

      Opłata za obiady w czerwcu wynosi 90,00 zł.

      Opłata za OBIADY W MIESIĄCU MAJ- 120 zł

       

      Informacja o wysokości opłat za obiady w miesiącu kwiecień

       

      Opłaty w kwietniu (102,00 zł + 18,00 zł dla korzystających z obiadów podczas przerwy wielkanocnej tj. 14, 15, 19.04.22.)

       

      Opłata za MARZEC 138zł

      (uczniowie nie korzystający z obiadów w okresie rekolekcji 120zł)

       

      Kwota  do wpłaty za kwiecień/22 - 102,00 zł + 18,00 dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych podczas ferii świątecznych.

       

      Opłata za luty 2022

       Stawka wyjściowa dla klas 1-4 to 66zł, a dla klas 5-8 to 36zł

       
      odliczane są tylko nieobecności zgłoszone do szkoły bądź intendenta.
      Nieobecności najlepiej zgłaszać mailem: rzymowska.a.k@gmail.com

       

      Obiady wydawane są w godzinach 11:25 do 14:20