• Projekt promujący czytelnictwo w klasach I

     • Projekt promujący czytelnictwo w klasach I

     • Szkoła Podstawowa Nr 1

      im. Kornela Makuszyńskiego w Markach

       

       

      Autor projektu:

      Katarzyna Pawlak

       

      Dawno, dawno temu, w maleńkiej izdebce w bujanym fotelu siedziała staruszka w chusteczce i okularach. Miała na imię Konstancja i kiedy już wszystko zrobiła, co miała zrobić, bardzo lubiła przenosić się do Krainy Magii. Miała tam przyjaciół, przeżywała wiele przygód, o których lubiła później opowiadać dzieciom, przybiegających do niej na zawsze ciepłą szarlotkę…”

       

      Tak mogłaby rozpoczynać się fascynująca książka o przyjaźni, przygodach i magii, po którą chętnie sięgałoby wielu, wielu czytelników i tych czytających samodzielnie,
      i tych słuchających…

           Dlaczego?

          Przede wszystkim dlatego, że czytanie mogłoby stać się pasją. I przez tę krótką chwilę, kiedy czytamy, możemy zostać sami w krainie przeżywanych razem z bohaterami przygód. Ale również dlatego, że w czasie czytania, czy po przeczytaniu opowieści będziemy mogli usiąść z innymi „pożeraczami” książek i po prostu porozmawiać o niej.  A może przeczytana lub usłyszana książka będzie inspiracją do wspólnego rysowania, wymyślania dalszego ciągu przygód, być może nawet w formie komiksu, albo wielkiej, wspólnej pracy plastycznej?

          Bo czytać warto. Warto dlatego, że rozwijamy swój zasób słów, uczymy się poprawnego języka (co możemy później wykorzystać w esemesach ;) czy pisząc własne opowiadania), rozwijamy wyobraźnię, poprawiamy koncentrację, poszerzamy naszą wiedzę ogólną, ćwiczymy pamięć, uczymy się odróżniać dobro od zła, wzmacniamy poczucie własnej wartości, rozwijamy poczucie humoru, no i pomagamy sobie odnosić sukcesy w szkole.

           Niech się nie martwią ci, co jeszcze nie znają literek, bo Konstancja chętnie by im poczytała, albo namawiała rodziców do czytania swoim pociechom lub innym, już dobrze czytającym, do czytania młodszym koleżankom i kolegom.

      Konstancja wie, że słuchanie czytanych lub opowiadanych historii  zaspokaja potrzeby emocjonalne, buduje mocną więź między rodzicem a dzieckiem, rozwija wyobraźnię, pamięć i koncentrację, przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania, rozwija wrażliwość moralną, zapobiega w uzależnieniu od telewizji, komputera i gadżetów elektronicznych, chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej, przeciwdziała demoralizacji i przemocy, kształtuje na całe życie nawyk czytania
      i poszerzania wiedzy.

      Konstancja zaprasza do udziału w tym projekcie uczniów, rodziców i pracowników szkoły, którzy chcieliby, czytając, przenieść się razem ze słuchaczami w krainę przygód bohaterów z różnych książek.

       

       

      Czytajmy i słuchajmy wszyscy razem,

      przenieśmy się tam, gdzie nas jeszcze nie było,

      w krainę naszych cudownych marzeń

      choćby miało to być tylko jedną chwilą.

       

       

      Projekt promujący czytelnictwo w klasach I

      I ETAP – planowanie projektu

       

      1. Temat projektu: Lubimy czytać.

      2. Forma projektu:- grupowy, klasowy, indywidualny.

      3. Osoby realizujące projekt: - wychowawcy klas 1, dzieci  klas 1 oraz ich rodzice

      4. Termin projektu: X 2020 – V 2021.

      5. Rodzaj projektu: projekt w ramach realizacji programu wychowawczego – profilaktycznego.

      6. Forma prezentacji: scenki teatralne, wystawy prac plastycznych, udział w konkursach recytatorskim i czytelniczym, dzienniczek ciekawej książki, zeszyt czytania z dokumentem ,,Wzorowy czytelnik”.

      7. Cel główny projektu:

      Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie dzieci do częstego sięgania po wartościowe dzieła literatury polskiej i światowej.

       Cele szczegółowe:

      - Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych

      - Wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej

      - Wyrabianie nawyku korzystania z bogactwa literatury pięknej

      - Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć

      - Rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej

      - Kształtowanie zmiany postaw i nastawień do czytania, wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę

      - Rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości.

      - Integracja wewnątrzszkolna

      - Rozwijanie współpracy z rodzicami

      8. Umiejętności - cele operacyjne - uczeń:

       - lepiej rozumie teksty i polecenia

      - łatwiej formułuje wypowiedzi ustne i pisemne

       - posiada lepszą zdolność koncentracji - rozwija skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego

      - ma większą motywację do działania i nauki

      - poprawia relację z kolegami i czytającymi osobami z rodziny

       - wypożycza więcej książek i samodzielnie je czyta

      -przejawia mniej zachowań aspołecznych

      - uczy się współdziałania w grupie.

      Cele dla rodziców: -zachęcanie rodziców do wspierania działań i włączenia się do akcji - budowanie mocnej więzi między dorosłym a dzieckiem.

      9. Metody

       Podająca:
      - słuchanie wybranych utworów
      - swobodne wypowiedzi na tematy słuchanych utworów
      - omawianie treści przeczytanych książek
      - rozmowa na temat charakterystycznych cech bohaterów książek
      - doskonalenie pamięci, zdolności kojarzenia, czytania ze zrozumieniem, umiejętności skupienia uwagi,
      - wypowiedzi na temat ilustracji
      - formułowanie pytań i odpowiedzi na podstawie tekstu

       Eksponująca
      - poszukiwanie informacji o znanych autorach książek dla dzieci
      - inscenizacja niektórych baśni i bajek
      - ekspresja plastyczna utworów literackich

       Problemowa
      - próba oceny postępowania bohaterów książek
      - zabawy dydaktyczne służące gromadzeniu nowego materiału
      utrwalenia go i operowania zdobytymi informacjami (krzyżówki, rebusy, zagadki, układanki)
      - dobór właściwych podpisów do ilustracji
      - układanie historyjki obrazkowej

      II ETAP- realizacja projektu

       

      Zadania

      Termin

      Odpowiedzialni

      Zadanie I

      Wzorowy czytelnik – imienny zeszyt czytania.

      Przez dwa tygodnie (10 dni) w miesiącu, w domu dziecko głośno czyta przez 10-15 minut. Rodzic potwierdza podpisem. Dziecko może także słuchać książki czytanej przez dorosłego. Załącznik nr 1

       

       

       

       

       

      X-V

       

       

       

      Wychowawcy

      Rodzice

       

      Zadanie II

      Wspólne czytanie

      -  nauczyciel lub zaproszony gość głośno czyta w klasie wybraną przez dzieci książkę (częstotliwość według ustaleń wychowawcy)

      -klasowy kącik ciekawej książki - wystawki poświęcone wybranym pozycjom i twórcom literatury dziecięcej

       

       

      X-V

       

       

       

      Wychowawcy

      Zadanie III

      Stajemy się czytelnikami biblioteki

      - uroczyste pasowanie na czytelników

      - poznanie regulaminu korzystania

       z biblioteki

      - wypożyczenie pierwszej książki

      - wystawa plastyczna ,,Moja pierwsza książka z biblioteki”

       

       

       

      XI

       

      Wychowawcy

      Bibliotekarka

       

      Zadanie IV

      Zima w poezji dziecięcej – konkurs recytatorski

       

       

      XII

      Organizator konkursu

      Wychowawcy

      Zadanie V

      Spotkania z lekturą – prezentowanie przez siebie przeczytanych książek

      -dzieci samodzielnie lub z pomocą rodziców

      reklamują przeczytaną książkę lub utwór, reklama może mieć formę plakatu, rysunku, krzyżówki, zagadki lub odgrywanej scenki (wykonują ilustrację i w kilku

      zdaniach uzasadniają wybór książki,

      zachęcając innych do jej przeczytania)

      - wystawa prac 2 razy w miesiącu

       

       

       

      II - III

       

       

      Dzieci

      Rodzice

      Zadanie VI

      Przedstawienia teatralne i inscenizacje na uroczystości szkolne wykorzystując literaturę dziecięcą

       

      Wg harmonogramu (w miarę możliwości)

       

      Wychowawcy

       

      Zadanie VII

       Spotkanie z autorem

      - zaproszenie gościa – autora książek dla

      dzieci

      -przygotowanie pytań do wywiadu z autorem

      - wykonanie ilustracji

       

       

      W miarę możliwości

       

      Wychowawcy

      Bibliotekarka

      Zadanie VIII

      Rozwijamy talent pisarski

      -prezentacje wierszy i opowiadań autorstwa uczniów na tablicy własnej twórczości

       

       

      IV

       

      Wychowawcy

       

      Zadanie IX

      Konkurs pięknego czytania na poziomie klas pierwszych

       

      V

       

      Organizator konkursu, Wychowawcy

       

      Czas realizacji: 8 miesięcy. Uczniowie włączający się do projektu z poszczególnych klas pracują zgodnie z zadaniami.

      Projekt zrealizowany jest w formie:

      1. Wspólnego czytania

      2. Prezentacji przedstawienia teatralnego

      3. Spotkań z autorami

      4. Własnej twórczości

      5. Konkursu

       

      ETAP III- ocena realizacji projektu

      Projekt jest otwarty. Ewaluacja programu prowadzona będzie na bieżąco oraz po zakończeniu realizacji projektu. Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian. Narzędzia służące ewaluacji to: rozmowy z uczniami i rodzicami, ankieta dla rodziców, udział w konkursach, znajomość wiedzy, prace plastyczne dzieci.