• Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki

     • Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki

     • Projekt pt. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Marki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 1 903 834,72 zł, w tym wkład własny: 95 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

      • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
      • rozwój kompetencji 64 nauczycieli (56K);
      • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

      Dofinansowanie UE: 1 523 067,78 zł

      W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

      1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
      2. Przyrodnicze laboratorium
      3. Język angielski
      4. Język niemiecki
      5. Język rosyjski
      6. Laboratorium kodowania
      7. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
      8. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
      9. Wycieczki
      10. Pokazy naukowe
      11. Warsztaty z robotyki
      12. Półkolonie Laboratorium Naukowe

      a także szkolenia dla nauczycieli:

      1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
      2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
      3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

       

      Projekt Mistrzowie Komptencji w naszej szkole został ukończony w czerwcu 2020 roku.