• Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki

    • Projekt pt. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Marki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 1 903 834,72 zł, w tym wkład własny: 95 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

     • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
     • rozwój kompetencji 64 nauczycieli (56K);
     • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

     Dofinansowanie UE: 1 523 067,78 zł

     W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

     1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
     2. Przyrodnicze laboratorium
     3. Język angielski
     4. Język niemiecki
     5. Język rosyjski
     6. Laboratorium kodowania
     7. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
     8. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
     9. Wycieczki
     10. Pokazy naukowe
     11. Warsztaty z robotyki
     12. Półkolonie Laboratorium Naukowe

     a także szkolenia dla nauczycieli:

     1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
     2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
     3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

      

     Projekt Mistrzowie Komptencji w naszej szkole został ukończony w czerwcu 2020 roku.