• Język migowy

     • Język migowy

     • Język migowy

      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on line.

      Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

      Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

      1. Nie wychodząc z domu - poprzez stronę www - wystarczy, posiadanie sprzętu (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę i podłączonego do Internetu. Kliknięcie przycisku poniżej połączy cię z Tłumaczem on-line języka migowego.

      tłumacz języka migowego

      2. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego,  w sekretariacie szkoły znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między petentem  a pracownikiem. Rozmowa odbędzie się w czasie rzeczywistym.

      Usługa dostępna jest w godzinach pracy Szkoły tj. w poniedziałki- piątki w godz. 8.00 - 16.00.

      https://www.youtube.com/watch?v=GujMxYFp8nY