• Aktualności

      • Obiady

      • Szanowni  Państwo.

       Zgodnie z  zaleceniami  Ministra Edukacji Narodowej,  Ministerstwa  Zdrowia 
       i Głównego  Inspektora  Sanitarnego  uczniowie  przebywający  na  terenie  szkoły  powinni  być  zaopatrzeni  we  własny  napój i  własny  posiłek.

       W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w celu zapewnienia warunków sanitarno-higienicznych na stołówce szkolnej musimy ograniczyć ilość osób korzystających z obiadów. Pierwszeństwo do  zapisu  mają uczniowie  korzystający z całodziennej opieki świetlicowej oraz uczniowie korzystający
       z dofinansowania.

       Bardzo prosimy o przemyślaną decyzję w sprawie zapisania dziecka na obiady.

       Karta zgłoszenia na obiady dostępna jest u wychowawców, którą należy złożyć  u wychowawcy w dniach 01 - 02 września 2020 roku. Obiady będą wydawane od 7 września 2020r. Koszt obiadu - 6 zł.

      • Rok szkolny 2020/2021

      • Informujemy, iż listy uczniów klas pierwszych oraz uczniów klas 2-8 przyjętych do szkoły zostały wywieszone przy głównym wejściu do budynku. 

       Msza święta odbędzie się 1 września 2020r. o godz. 8.00 w Kościele św. Izydora.

       HARMONOGRAM_ROZPOCZECIA_ROKU_SZKOLNEGO_2020-2021.doc

       Uczniowie klas 1- 3 do szkoły wchodzą wejściem głównym

       Uczniowie klas 4- 8 wchodzą wejściem od ulicy Okólnej

        W związku z pandemią COVID-19 uczniowie oraz rodzice/opiekunowie proszeni są o zachowanie procedur bezpieczeństwa:

        

       1.     Na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

       2.     Uczeń lub jego rodzic nie może przyjść na inaugurację roku szkolnego, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
       w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
       w warunkach domowych.

       3.     Uczniowie nie wchodzą do budynku szkoły. Przychodzą na inauguracje roku szkolnego na 10 minut przed wyznaczonym czasem.

       4.     Na terenie szkoły uczniowie zachowują obowiązujący odstęp, między osobami, co najmniej 1,5 m.

       5.     Uczniowie muszą pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu
       i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

       6.     Uczniowie klas 5-8 przychodzą na początek roku bez rodziców.

       7.     W klasach 1-3 uczeń przychodzi tylko z jednym z rodziców (bez rodzeństwa).

       8.     Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkolą, przed spotkaniem z wychowawcą oraz po jego zakończeniu.

        

        

       Bardzo prosimy Państwa o dostosowanie się do wszelkich naszych wytycznych