• Kiedy do przedszkoli, kiedy do szkół | Miasto Marki
     • Kiedy do przedszkoli, kiedy do szkół | Miasto Marki

     • Przedstawiamy harmonogram rekrutacji na rok 2021/2022.

       

      Szanowni Państwo,

       W związku z sytuacja pandemiczną w kraju, składanie wniosków rekrutacyjnych do klasy pierwszej odbywa się z zachowaniem następujących procedur:

      1. Wypełnione i podpisane dokumenty (Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz wymagane załączniki) należy zeskanować i wysłać na adres email: sp1@marki.pl z dopiskiem Rekrutacja do kl. 1
      2. W przypadku braku możliwości elektronicznego złożenia wniosku:

      -        Wypełnione i podpisane dokumenty (Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz wymagane załączniki) należy złożyć do skrzynki podawczej w szkole przy portierni

      -        Przypominamy o zasadach obowiązujących przy wejściu do szkoły:

      • Obowiązkowa maseczka
      • Dezynfekcja rąk
      • Zachowanie dystansu 2m
      • Wpis do księgi wejść

      3. W przypadku konieczności osobistego kontaktu z pracownikami sekretariatu należy umówić wizytę telefonicznie – 22 781 10 26 wew. 100

      WAŻNE!

      Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane własnoręcznie przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.

      W przypadku braku takiej możliwości prosimy o dołączenie: wyroku sądu lub dokumentu potwierdzającego, że obowiązek wyboru szkoły przyznany jest osobie ubiegającej się o przyjęcie dziecka do naszej szkoły. (Na podstawie postanowienie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie VI NSM 549/14)

       

      803-sp1_marki_zgloszenie_obwod_2021.pdf

      Dane_dodatkowe_do__zgloszenie_dziecka_do_klasy_I_SP__w_2021-2022.pdf

       

     • KONKURS PLASTYCZNY pt. „Zimowy pejzaż”

     • Uczniowie klas 1 wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Zimowy pejzaż”.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 6 lutego. Prace można podziwiać przy wejściu głównym naszej szkoły.W konkursie wzięło udział 63 uczniów. Nagrody dla zwycięzców w konkursie zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Wszystkim bardzo gratulujemy.

      organizatorzy

      Agnieszka Stępień

      Emilia Sikorska

    • Akcja „2050 książek dla Rodaka”,
     • Akcja „2050 książek dla Rodaka”,

     • Nasza szkoła dołączyła do  Akcji „2050 książek dla Rodaka”, organizowanej przez wolontariuszy i sympatyków Stowarzyszenia Polska 2050 na terenie województwa mazowieckiego, we współpracy z Fundacja dla Rodaka  z Olsztyna.


      Celem akcji jest zbiórka książek dla polskich rodzin repatriantów pochodzących z Kazachstanu oraz terenu Syberii, które osiedliły się w Polsce. 


      Jeśli posiadacie książki, które już przeczytaliście i nie zamierzacie już do nich więcej wrócić a chcielibyście się nimi podzielić - ta akcja jest właśnie dla Was! Wasze wsparcie uszczęśliwi nie jedną rodzinę w nowej ojczyźnie a niepotrzebne książki otrzymają drugie życie. 


      Przyjmujemy literaturę popularną, książki przygodowe, obyczajowe, kryminały, thrillery, romanse, fantasy itp. w stanie bardzo dobrym i dobrym. Nie zbieramy podręczników, książek naukowych, książek niekompletnych, starych i zniszczonych.

      Książki należy dostarczyć do szkoły w dniach  od 16 luty do 5 marzec 2021r ( Książki zostawiamy na dyżurce w oznaczonym kartonie lub dostarczamy do nauczyciela świetlicy klas pierwszych Pani Marleny Kolatorskiej Pośnik.  


      Zebrane książki przekażemy Fundacji a następnie trafią do domów polskich repatriantów z Kazachstanu oraz domów adaptacyjnych dla Repatriantów.

      Nauczyciele odpowiedzialni z akcję na terenie szkoły :  Magdalena Przyłuska oraz Marlena Kolatorska Pośnik

     • Informacja odnośnie odbioru owoców i warzyw oraz mleka

     • W związku z pismem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty o sygnaturze IPR.531.6.2021.AL. odnośnie informacji dotyczącej prawidłowej realizacji "Programu dla szkół" w roku szkolnym 2020/2021 z dnia 10.02.2021, uczniowie odbywający naukę metodą i techniką kształcenia na odległość, mają możliwość odbioru produktów owoców i warzyw oraz mleka przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka poprzez wcześniejsze złożenie oświadczenia w placówce szkoły w terminie: od 15 do 19.02.2021r. Przekazywanie produktów odbywa się  pod warunkiem przedłożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, dyrektorowi szkoły podstawowej oświadczenia zawierającego zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw lub mleka oraz udostępnienia ich dzieciom zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 lub 2 do rozporządzenia.