• Aktualności

      • Wystawa MASKI EMOCJI - materiały

      • Wraz z Ośrodkiem Akademii JA EMOTKA zapraszamy na wystawę „MASKI pamięci emocji”,

       Jest to wystawa niezwykła w przekazie. Przez 5 lat widziało ją już na żywo ponad 20 tysięcy osób w Polsce. Ma świetne recenzje i kalendarz rezerwacji na kolejne kilka miesięcy do przodu. Dzięki temu, że fotografie w 100% zostały zaaranżowane i wykonane przez dzieci w wieku 9-14 lat, ich przekaz jest szczery i nie da się obok prac przejść obojętnie. Kurator projektu, jednocześnie pomysłodawca i autor opracowań, uzupełnił poruszające zdjęcia przekazem słownym w kontraście do obrazu. Tematyką dotyka on emocji i relacji międzypokoleniowych oraz rozbudzając endorfiny podejmuje próbę uświadomienia, że także między dorosłymi przydało by się więcej pozytywnych wzmocnień.

       Zapraszamy Państwa do obejrzenia prezentacji/filmów, które towarzyszą wystawie:

       emocje_zapamiętywania_czas 3 min 25 sek

       szeptem_czas 8 min

       MASKI_pamięci_emocji_czas 16 min

       AUTORZY ZDJĘĆ do kampanii to piętnastka uczących się fotografii dzieci - Amelia Domańska, Aleksandra Gmur, Inga Górna, Julia Targońska, Mikołaj Król, Dominika Matuszewska, Piotr Mazur, Klaudia Miszczuk, Kornelia Niebrzegowska, Martyna Ostasiewicz, Monika Pawlina, Bartłomiej Rączka, Amelia Szymańska, Klara Świć i Oliwia Wlizło z Klubu Miłośników Fotografii "Zoomik" w Radzyniu Podlaskim.

       KURATOR PROJEKTU - Janusz Wlizło, pomysłodawca i autor opracowań prac.

       ORGANIZATOR WYSTAWY– Ośrodek Akademii JA EMOTKA, który na co dzień prowadzi w naszej szkole zajęcia dla dzieci i młodzieży wspierające rozwój emocjonalny i społeczny, więcej informacji:www.emotka.waw.pl, https://www.facebook.com/AkademiaJAWarszawa/

       Na dysku:  https://drive.google.com/drive/folders/1J32BwvMWYzP3sP2F4aVilrwjT1iqIAbd?usp=sharing oprócz filmików znajdziecie Państwo także wirtualną część wystawy (15 zdjęć).

        

      • Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

      • Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

       Wytyczne sanitarne 

       Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.  

       Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

       • organizacja zajęć w szkole, 
       • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 
       • gastronomia, 
       • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 
      • Podziękowania dla Rady Rodziców

      • W Marcu świetlica klas pierwszych ogłosiła konkurs pt.

       "Najpiekniejsza pisanka wielkanocna".

       Nagrody zostały ufundowane przez Rade Rodziców.

       I miesce- Franciszek G. Klasa 1c

       II miejsce - Wiktoria M. 1 c

       III miejsce - Antonina N. Klasa 1 c

      • HARMONOGRAM ORAZ ZASADY NAUKI HYBRYDOWEJ W OKRESIE 17.05 - 28.05

      • Szanowni Państwo, W okresie 17.05 - 28.05 organizujemy naukę hybrydową  w klasach 4-7.

       Klasy 8 w tych dniach pracują zdalnie oraz przygotowują się do egzaminu.

       ZASADY PRACY HYBRYDOWEJ:

       - każda klasa ma wyznaczoną jedną sale lekcyjną do nauki stacjonarnej, dzieci nie przemieszczają się pomiędzy lekcjami, nauczyciele w miarę możliwości jak najszybciej przemieszczają się z sali do sali pomiędzy lekcjami (przydział sal na dany tydzień znajduje się w załączniku),

       - podczas przerw uczniowie przebywają na korytarzach, sale powinny być wietrzone przez pracowników niepedagogicznych, dyżur pełnią wszyscy nauczyciele kończący zajęcia na danym piętrze, do kolejnej klasy przemieszczają się zaraz po dzwonku na lekcję,  

       - nauczyciele prowadzący naukę zdalna podczas pobytu w szkole mają wyznaczone po 2 sale na każdym piętrze wyposażone w sprzęt do pracy zdalnej (w każdej z tych sal po 2 laptopy), w miarę możliwości staramy się połączyć z uczniami, w przypadku problemów technicznych wysyłamy uczniom materiał do samodzielnej pracy zdalnej poprzez Teams lub Librus (spis sal do pracy zdalnej znajduje się  w załączniku).

       W pierwszym tygodniu tj. 17.05 - 21.05 stacjonarnie uczyć się będą klasy 4 oraz 6, natomiast klasy 5 oraz 7 uczyć się będą zdalnie.

       W drugim tygodniu tj. 24.05 - 28.05 stacjonarnie uczyć się będą klasy 5 oraz 7, natomiast klasy 4 oraz 6 będą mieć naukę zdalną.

       W drugim tygodniu nauki hybrydowej w dniach 25,26,27.05 (wtorek, środa, czwartek) odbędą się egzaminy klas 8, w tym terminie zaplanowane są DNI DYREKTORSKIE (nie ma zajęć edukacyjnych, pracują jedynie świetlice). Nauka stacjonarna dla klas 5 i 7 oraz nauka zdalna dla klas 4 i 6 odbywa się w tym tygodniu jedynie w poniedziałek  24.05 oraz piątek 28.05.

       PRZYDZIAL_SAL_LEKCYJNYCH_W_DNIACH_17_-_28.05(1).pdf